GTC

Generelle salgsbetingelser for hjemmesiden www.tailleurauto.com
 

Identifikation
Firmanavn : Housses auto DBS
Juridisk status og aktiekapital: SAS med en aktiekapital på € 3.210.000
Intracommunity VAT no.: FR 30 353 179 237

Hovedkontor: 2 rue du MaréchalLeclrec 59115 LEERS FRANKRIG, Tlf.: 03 20 81 88 50
Hjemmeside: www.tailleurauto.com

E-mail: [email protected]
Siret: 353 179 237 000014

 APE/NA-kode: 4791A

Disse generelle salgsbetingelser gælder for alle ordrer afgivet på Websiden www.tailleurauto.com.
De nuværende generelle betingelser bestemmer rettigheder og forpligtelser for virksomheden Housses auto DBS og dens besøgende eller kunder i forbindelse med salg af produkter, der tilbydes på Websiden www.tailleurauto.com.
Kunden anerkender at have læst, på tidspunktet for bekræftelse af hans / hendes ordre, de generelle og særlige vilkår og betingelser (salgsfremmende koder) for salg nedenfor. Disse generelle salgsbetingelser udgør alle parternes rettigheder og forpligtelser.  

Lovecar.dk tilbyder fremstilling på bestilling af gulvmåtter efter mål til bilgulve i kun front, 3-delt, 4-delt, MPV eller bagagerum i sort, grå eller beige, bilovertræk efter mål i front eller komplet sæt i forskellige farver samt halvfabrikata presenninger.

De gældende generelle salgsbetingelser er dem, der er gældende på den dag, hvor ordren godkendes.

Bekræftelse af en ordre på et produkt, der tilbydes på Websiden www.tailleurauto.com, indebærer accept af disse generelle salgsbetingelser, uden at denne accept kræver en håndskrevet underskrift. "Dobbeltklikket" vil blive taget som bevis.

 

Artikel 1: Definitioner:

I disse vilkår og betingelser har følgende ord den betydning, som de har i denne artikel:

-promokoder og rabatkoder: computeridentifikatorer, der giver mulighed for rabat på de priser, der er nævnt i artikel 9, og som er omfattet af en ordning, der er specifikt beskrevet i nævnte artikel,

Salgsordre: betegner den ordre, som kunden afgiver på sælgerens adresse for produkter, der udbydes til salg på Websiden,

Forbruger: betyder kunden, som svarer til definitionen af "forbruger" som defineret i den franske forbrugerlovgivning eller, hvis det er relevant, EU-lovgivningen i tilfælde af internationalt salg,

-Kommerciel garanti: henviser til den garanti på produkterne, som sælgeren skylder kunden i henhold til artikel 7, og som er overordnet den lovbestemte garanti,

-Produkt: betegner den vare, der sælges af sælgeren i henhold til denne aftale og bestilles af kunden,

Websted: betyder Websiden Lovecar.dk administreret af sælgeren eller ethvert andet websted, smartphone-applikation eller digitalt medium, der også administreres af sælgeren, som erstatter eller supplerer det, forudsat at kunden med rimelighed er informeret om dette,

-Transportør: det selskab, der er ansvarligt for at levere ordren til kunden,

-Sælger: virksomheden Housse-auto DBS.

Det er ligegyldigt, om de ovennævnte ord er udtrykt i ental eller flertal, så længe de skrives med stort bogstav

 

Art 2: Formål:

 

Disse generelle salgsbetingelser gælder for salg af ethvert produkt, der markedsføres via webstedet. 

Alle købere erklærer, at de har læst og accepteret disse generelle salgsbetingelser, når de afgiver en ordre.

Valideringen af en ordre indebærer accept af disse generelle salgsbetingelser og -vilkår. 

 

Art 3: Bestilling af en ordre:

 

Ordrerne afgives via webstedet.

Kunder åbner en "kundekonto" på Websiden for at kunne afgive deres ordre eller afgive en hurtig ordre uden at oprette en konto.

Kunden identificeres ved hjælp af den e-mailadresse, som han/hun oplyser, og ved hjælp af en fortrolig adgangskode, som han/hun vælger.

I tilfælde af tab af adgangskode kan han få adgang til sin konto igen ved at sende en e-mail til sælgeren via webstedet. 

Ordren er endelig, når kunden har bekræftet alle trin i købsprocessen.

I overensstemmelse med den nye artikel 1127-2 i den franske civillovbog vil kunden, når ordren er blevet valideret, straks blive informeret via e-mail til den adresse, han/hun har angivet på sin "kundekonto", når ordren er blevet valideret. Denne e-mail skal indeholde et resumé af alle vilkår og betingelser for den afgivne ordre.

Sælgeren forbeholder sig ret til at suspendere eller lukke kontoen for en kunde, der overtræder bestemmelserne i disse generelle salgsbetingelser, eller hvis adfærd ikke overholder de grundlæggende regler for god brug af webstedet.

En person, hvis konto er blevet suspenderet eller lukket, kan ikke afgive en ordre på Websiden uden forudgående tilladelse fra sælgerens afdelinger.

Hvis en kunde ikke overholder forpligtelserne i disse generelle salgsbetingelser og -vilkår, kan det medføre suspension eller endog opsigelse af kundens brugerkonto, uden at dette fritager kunden for enhver form for erstatning. erstatning, som sælgeren kan kræve i tilfælde af dokumenteret i tilfælde af bevislig skade.

 

Art 4: Forsendelse:

 

4.1 : Betingelse for modtagelse af betaling

Ordren kan kun afsendes, hvis :

-Sælgeren har modtaget og indløst den check, som kunden har sendt, eller

-Den online betaling er blevet bekræftet af den finansielle tjeneste, der er ansvarlig for transaktionen, eller

-Sælgeren er blevet underrettet om betalingen via bankoverførsel af sin bank.

 

Når ovenstående betingelse er opfyldt, sker forsendelsen inden for 10 arbejdsdage for tæpper og 15 arbejdsdage for tæpper.

Hvis betalingen ikke er modtaget senest 10 arbejdsdage efter, at ordren er blevet godkendt i overensstemmelse med betingelserne i denne artikel, annulleres ordren af retsvirkningen, og forsendelsen er ikke forfalden.

 

4.2: Betingelse for ophævelse af mistanke:

Forsendelsen af ordren kan suspenderes, hvis :

-Sælgeren har begrundet mistanke om, at kunden har foretaget en ulovlig transaktion, eller

-Instrumenterne til sikring af betalingsprocessen (SOGECOMMERCE) advarer sælgers kundeservice om en uregelmæssighed eller en risiko i forbindelse med det bankkort, der anvendes til transaktionen,

-Betalingen af ordren vil blive forhindret af en advarsel om Kundens solvens eller betalingsbevisets gyldighed.

 

Sælgeren forbeholder sig ret til at annullere enhver ordre, som har en af de ovennævnte grunde til mistanke.

 

4.3 : Betingelse for tilgængelighed af produkterne

Produkttilbud og priser er gyldige, så længe de er synlige på Websiden og inden for grænsen af tilgængelige lagre af materialer.

Hvis et produkt ikke er tilgængeligt efter at have afgivet en samlet ordre, vil køberen modtage en delordre eller blive informeret om annullering af sin ordre.

Kunden vil derefter blive refunderet beløbet for salgsordren, når han får besked om, at produkterne ikke er tilgængelige, eller inden for den leveringsfrist, der er angivet i disse generelle vilkår og betingelser.

Bemærk venligst, at tilbagebetalingen vil blive vist på kundens bank- eller Paypal-konto inden for op til 14 dage.

Sælgeren har ingen kontrol over den dag, hvor refusionen vises på kontoen.

I tilfælde af at leverandøren af det produkt, der er omfattet af garantien, ikke leverer produktet, forbeholder sælgeren sig ret til at tilbyde kunden et produkt eller tilbehør med tilsvarende egenskaber.

Kundens afvisning eller tavshed inden for 7 dage medfører, at ordren annulleres.

 

4.4 : Leveringstider 

Sælgeren forpligter sig til at afsende ordren inden for en anslået frist på 8-10 arbejdsdage for fremstilling af tæpper og 10-15 arbejdsdage for fremstilling af betræk.

 

Artikel 5: Levering og eventuel returnering af ordren:

 

Alle de produkter, som sælgeren tilbyder via sit websted, er specialfremstillede.

Alle leveringstider er beregnet i arbejdsdage. Det er angivet ved hver ordreafgivelse. Hvis dette ikke er tilfældet, leveres produktet inden for tredive dage ioverensstemmelse med artikel L111-1 3° i den franske forbrugerlovgivning.

Leveringsdatoen beregnes under hensyntagen til varernes fremstillings- og transporttid. Produkterne leveres til den leveringsadresse, som kunden har valgt i forbindelse med bestillingsprocessen.

Levering sker til hovedstadsområdet Frankrig og Belgien. Forsendelse til andre lande er ikke mulig, medmindre det udtrykkeligt er angivet af sælgeren på Websiden.

Levering vil ske med Mondial Relay, DPD Predict, GLS, afhængigt af kundens valg via Websiden, til den adresse, som kunden har angivet ved bestilling. Denne liste over transportører er ikke udtømmende, og sælgeren forbeholder sig ret til at anmode om en anden transportør eller til at afslutte sit samarbejde med en af dem.

Transporttaksten kan ændres i overensstemmelse med udviklingen i de takster, der anvendes af luftfartsselskabet. Den forventede leveringstid er 48-72 arbejdsdage i Frankrig.

Hvis kunden ikke oplyser en korrekt eller fuldstændig adresse, skal kunden betale omkostningerne ved returnering af pakken.

Eventuelle ekstraordinære forsinkelser, der ikke overholder sælgers forpligtelser, og som skyldes force majeure i henhold til fransk lovgivning og retspraksis, vil blive meddelt kunden af den pågældende sælger og kan ikke tilskrives sælgeren (eksempel: lukning af leverandørens produktionsanlæg). 

 

Hvis transportøren ikke er til stede på leveringstidspunktet på den angivne adresse, vil der blive lagt en meddelelse om afgang i postkassen eller sendt en meddelelse pr. e-mail. Kunden skal kontakte transportøren for at fastsætte en leveringsdato.

Uden disse oplysninger sendes pakken tilbage til os. Udgifterne til returnering af pakken vil blive opkrævet hos kunden.

Hvis ordren ikke er blevet reklameret inden 60 dage efter, at den er returneret til sælgeren, anses ordren for at være godkendt og varerne frigivet.

Sælgeren tilbyder også forsendelsesomkostningerne i Frankrigs hovedstadsområde for transportøren Mondial Relay.

 

Sælgeren accepterer returnering af produkter på følgende betingelser:

Følgende vil blive betragtet som årsager til tilbagelevering

-Mangler eller kvalitet af produktet (med forudgående vurdering af sælgers kundeservice)

For specialfremstillede produkter: problem med produktets skabelon (åbenlys fejl begået af sælgeren ved fremstillingen af produktet eller ved udarbejdelsen af ordren)

 

Følgende vil ikke blive betragtet som en grund til returnering

-Kvalitetsfejl forårsaget af ukorrekt brug/manipulation/installation af produktet (herunder cigarethuller, huller, knubs, pletter osv.) 

- Farven på betrækket eller tæppet(fotografierne og grafikken på Websiden er ikke kontraktmæssige, og virksomheden kan ikke holdes ansvarlig).

-For tilpassede produkter, der er fremstillet på bestilling og personliggjort af kunden, hvis problemet med skabelonen/fremstillingen af produktet skyldes fejl i de oplysninger, der blev givet på bestillingstidspunktet. (hvis fejlen kommer fra kunden, accepteres ingen returnering) 

 

Denne anmodning skal sendes direkte til Websiden, ved at klikke her.

Enhver anmodning om eftersalgsservice skal fremsættes til sælgeren inden for 15 fridage efter leveringen. Der kræves billeder af kunden for at kunne foretage en SAV. Efter denne periode vil ingen krav blive accepteret.

Anmodningen skal tydeligt angive kundens ordrenummer og alle kontaktoplysninger, så Lovecar kan udstede en forudbetalt returlabel.

Ved modtagelsen af produkterne kontrolleres de af den relevante afdeling hos sælgeren. Efter bekræftelse fra denne afdeling vil produkterne enten blive repareret/ændret gratis eller refunderet inden for ca. 10 arbejdsdage, hvis Lovecar udelukker den første løsning.

I tilfælde af returnering af tæpper på grund af et problem med Sælgers skabelon kan kunden efter modtagelse af de defekte tæpper vælge mellem fuld tilbagebetaling af produkterne eller fremstilling af nye specialfremstillede tæpper ved at sende et sporingsark til kundens hjem. Kunden er ansvarlig for at tage skabelonen ned og dermed optimere nøjagtigheden af målene og sender den derefter til sælgers designkontor på sælgers regning med henblik på gratis fremstilling af nye tæpper.

 

Lovecar accepterer ingen tilbagekaldelser på sine tilpassede serier:

- Gummimåtter, Bedste, Premium

- Støvlemåtter: Gummi, Best, Premium 

- Alle vores specialfremstillede betræk (alle farver) 

Kun snesokker og halvskræddersyede presenninger er omfattet af 14 dages fortrydelsesret. 

 

Artikel 6: Finansielle betingelser :

 

6.1 : Produktpriser

Priserne på produkterne er angivet i euro, inklusive alle skatter og afgifter, men eksklusive håndterings- og forsendelsesomkostninger, som lægges til produktets pris, når ordren er endeligt bekræftet.

Sælgeren forbeholder sig ret til når som helst at ændre priserne og de tekniske egenskaber for de produkter, der vises på Websiden . Produkterne vil blive faktureret på grundlag af de priser, der er gældende på tidspunktet for den endelige validering af ordren beskrevet i artikel 3.

En prisændring på et eller flere produkter kan være af engangs karakter, fordi den er en del af en salgsfremmende foranstaltning, som sælgeren har besluttet, og hvis varighed er fastlagt i tid.

Produkterne forbliver sælgers ejendom, indtil den fulde pris, som sælgeren tilbyder, er betalt.

6.2 : Betalingsmidler

Betalingen kan foretages på flere måder: med kreditkort, ved 3X betaling uden gebyr (fra 60 € af købet), ved check, ved overførsel eller via PayPal.

Dog kan betaling med check kun ske med check fra en fransk bank. For ordrer, der betales med check: Kunden skal sende et brev med posten sammen med checken (med ordrenummeret på bagsiden). 

Kundens ordre anses for at være effektiv, når betalingsbankernes godkendelse er blevet bekræftet som anført i artikel 3.

6.3 : Bankoplysninger

Sælgeren opbevarer ikke kundens bankoplysninger. De vil blive anmodet om ved hver ny ordre.

Alle transaktioner, der foretages med kreditkort, udføres under strenge fortroligheds- og krypteringsregler takket være Société Générale's SOGENACTIF-system eller enhver anden lignende tjeneste, der leveres af en af sælgers bankforbindelser. 

6.4 : Betalingsfacilitet

Sælgeren kan give en betalingsfacilitet, der kaldes "tre gange uden gebyr", med visse forbehold, som i givet fald skal nævnes, når ordren afgives.

Der er tale om en gratis kredit, som ikke medfører yderligere udgifter for kunden, og som har en løbetid på under tre måneder.

Sælgeren kan til enhver tid efter eget skøn trække dette tilbud om en betalingsfacilitet tilbage fra webstedet. Sælgeren kan også knytte alle relevante betingelser til en sådan betalingsfacilitet.

Den nævnte betalingsfacilitet vil derefter ikke længere være tilgængelig for kunden.

6,5 : Ingen indskud

Intet i disse vilkår og betingelser udgør et depositum i henhold til artikel 1590 i den civile lovbog. Eventuelle forskud, som kunden har udbetalt for en ordre, der ikke er blevet udført, tilbagebetales uden forhøjelse.

6.6 : Forfaldne betalinger

Eventuelle ubetalte fakturaer kan være genstand for retslige skridt. Sælgeren forbeholder sig ret til at kræve bankens udestående gebyrer, retsafgifter og renter af kunden inden for rammerne af de betingelser, der er fastsat i gældende lovgivning. (De gældende artikler er L111-8 i loven om civile tvangsfuldbyrdelsesprocedurer og L121-21 i forbrugerlovgivningen).

For enhver ordre afgivet af en professionel kunde i henhold til lov nr. 2012-387 af 22. marts 2012 vil der i tilfælde af manglende betaling blive faktureret en fast godtgørelse på 40 € for sælgerens inkassoomkostninger.

Dette beløb kan være højere, hvis de lovbestemte inddrivelsesomkostninger, der kan inddrives, overstiger denne faste godtgørelse.

 

Artikel 7: Bestemmelser vedrørende garantien:

 

7.1 : Juridisk garanti :

Der vil blive mindet om følgende artikler:

-Sælgeren er bundet af garantien for skjulte mangler ved den solgte ting, som gør den uegnet til den brug, som den var beregnet til, eller som i så høj grad forringer denne brug, at køberen ikke ville have købt den eller kun ville have givet en lavere pris, hvis han havde kendt til dem. 

-Køberen skal anlægge søgsmål som følge af reklamationsmangler inden for to år efter, at manglen er opdaget.

Inden for rammerne af den lovbestemte garanti kan forbrugerkunden vælge mellem reparation eller udskiftning af varen, under de omkostningsbetingelser, der er fastsat i artikel L.217-9 i forbrugerlovgivningen. 

Den lovbestemte overensstemmelsesgaranti gælder uafhængigt af den kommercielle garanti.

Kunden kan beslutte at anvende garantien mod skjulte mangler ved den solgte ting i henhold til artikel 1641 i den civile lovbog, i hvilket tilfælde han/hun kan vælge enten at annullere salget eller at reducere salgsprisen i overensstemmelse med artikel 1644 i den civile lovbog. 

Desuden informeres forbrugerkunden om den garanti for overensstemmelse, der er fastsat i artikel L. 217 5 ff. i forbrugerlovgivningen, og som gælder i 24 måneder fra leveringen af produktet. 

7.2 : Handelsmæssig garanti 

Ud over den lovmæssige garanti, der er fastsat i den civile lovbog, er ordren ledsaget af en kommerciel garanti, der er beskrevet nedenfor:

Sælgeren yder en kommerciel garanti på sine produkter i forbindelse med for tidlig slitage af de materialer, der indgår i produkterne, begrænset til gratis reparation, ombytning af den artikel, de dele eller det tilbehør, som Sælgeren har anerkendt som defekt, eller tilbagebetaling, hvis producenten beslutter, at de to første løsninger er udelukket.

Brugerdefinerede bilsædebetræk er garanteret i 2 år af Commercial Warranty.

Alle bilmåtter er garanteret i 1 år af den kommercielle garanti.

Udgangspunktet for den kommercielle garanti er ikrafttrædelsesdatoen for ordrebekræftelsen, der sendes pr. e-mail efter købet i overensstemmelse med proceduren i artikel 3 i disse generelle betingelser.

Når handelsgarantien er udløbet, accepterer sælgeren ikke længere returneringer (bortset fra den juridiske garanti).

Den kommercielle garanti gælder ikke i tilfælde af normal slitage af produktet, dele eller tilbehør til produktet. 

Fordelen ved den kommercielle garanti går tabt i tilfælde af forringelse af produktet på grund af dårlig vedligeholdelse, dårlig håndtering eller forkert brug af produktet (cigarethuller, huller, knubs, pletter osv.). 

Fordelen ved den kommercielle garanti går også tabt, hvis der udføres reparationer på produktet (enten personligt eller af en fagmand) uden forudgående aftale med sælgers kundeservice.

 

Art 8: Eftersalgsservice:

 

Kunderne informeres om, at der findes en eftersalgsservice, som de kan henvende sig til på følgende adresse

SWEETCO GROUP (Lovecar.dk)

Eftersalgsservice

28A rue de Toufflers

59390 LYS LEZ LANNOY

Telefon: 03 20 81 88 88 50 

-Enhver anmodning om oplysninger, især om produkternes funktion, skal ske via denne tjeneste.

 

Artikel 9: Særlige betingelser i forbindelse med kampagnekoder :

 

Disse særlige betingelser gælder kun for brugen af kampagnekoderne.

Kampagnekoder (der tillader rabatter i euro, procenter eller produktgaver) distribueret af Websiden er kun gyldige på det samme websted.

Kun kampagnekoder udstedt af Sælger accepteres på Websiden. Kampagnekoder, der består af rabatkoder i euro eller i procent, udgør et fradrag fra det samlede beløb for Kundens Ordre.

Kuponkoder kan bruges til at betale for: Produkter, leveringsomkostninger eller til at tilbyde en gave

Kunden kan angive den kampagnekode, som han/hun er i besiddelse af, når han/hun bekræfter sin bestilling, med forbehold af dens gyldighed på bestillingstidspunktet.

Det yderligere beløb, der er nødvendigt for at betale hele ordren (beregnet som forskellen mellem det samlede beløb for ordren og gevinsten fra kampagnekoden), skal betales ved hjælp af de forskellige betalingsmetoder, som Sælger tilbyder.

Der accepteres kun én rabatkode (uanset om det er en kampagnekode eller ej) pr. ordre (visse rabatkoder - kampagnekoder eller ej - kan ikke kombineres med andre rabatter eller andre handlinger på Websiden).

Den sidst indtastede kode er den kode, der bevares.

Nogle rabatkoder er personlige og har en gyldighedsdato. En rabatkode gælder ikke for en ordre, der allerede er under behandling. 

Kuponkoder kan ikke ombyttes til deres økonomiske værdi. De nuværende generelle salgsbetingelser gælder for rabatkoder.

I tilfælde af en modsigelse mellem en bestemmelse i denne artikel og en anden bestemmelse i disse betingelser, har bestemmelsen i denne artikel forrang.

 

 

Artikel 10: Fortrydelsesret :

 

I overensstemmelse med artikel L. 221-18 i den franske forbrugerlovgivning har kunden, når han/hun er forbruger, en fortrydelsesfrist på 14 dage fra datoen for overtagelsen af varerne til at returnere ethvert produkt.

Undtagen for specialfremstillede produkter (Best, Premium, gummi, betræk) som omhandlet i artikel L. 221-28 i forbrugerlovgivningen: 

"Fortrydelsesretten kan ikke udøves i forbindelse med aftaler om levering af varer, der er fremstillet på bestilling eller tydeligt personliggjort (f.eks. specialfremstillede møbler)".

En fortrydelsesformular stilles til rådighed af kunden på Websiden ved at klikke her

I overensstemmelse med artikel L. 221-228, punkt 4° og 5°, i forbrugerlovgivningen er denne fortrydelsesret ugyldig, hvis produkterne er blevet anvendt på en måde, der af en rimelig person ikke kan betragtes som en simpel prøvekørsel.

Sælgeren forbeholder sig ret til at foretage denne vurdering på baggrund af det returnerede produkts slitage og synlige tegn på brug.

Produkterne skal returneres i deres originale emballage, i perfekt stand og ledsaget af alt det tilbehør, der er leveret (som en del af tilbuddet).

Forbrugeren har tidligere kontaktet sælgeren via e-mail ved at klikke på her

Sælgeren forbeholder sig ret til at se bort fra pakker, hvis der ikke er en klar identifikation af afsenderen (efternavn, fornavn, adresse, ordrenummer, returnummer).

Returnering af alle de bestilte produkter vil medføre fuld tilbagebetaling af de betalte beløb.

Omkostningerne ved returnering af varerne afholdes af kunden.

Sælgeren forpligter sig til at tilbagebetale de betalte beløb inden for 14 dage efter modtagelse af returneringen.

Disse returvarer skal udelukkende sendes til følgende adresse

SWEETCO GROUP (Lovecar.dk)

Returneringsservice

28A rue de Toufflers

59390 LYS LEZ LANNOY

Frankrig

SPECIFIK KLAUSUL TAILLEURAUTO.COM

I henhold til artikel L120-20-1 i den franske forbrugerlovgivning har kunden en fortrydelsesfrist på 14 dage fra datoen for modtagelsen af varen til at returnere et produkt.

Undtagen for specialfremstillede betræk og tæpper, der er fremstillet på bestilling, jf. artikel L121-21-8 i forbrugerlovgivningen: 

"fortrydelsesretten kan ikke udøves i forbindelse med aftaler om levering af varer, der er fremstillet på bestilling af forbrugeren eller klart personliggjort (f.eks. specialfremstillede møbler)

Når produktionen er startet, er det ikke længere muligt at annullere ordren. 
 

Lovecar-produkter vil ikke give anledning til tilbagetrækning på vores tilpassede sortimenter:

- Gummimåtter, Bedste, Premium

- Bagagerumsmåtter: gummi, Best, Premium 

- Alle vores specialfremstillede betræk (alle farver) 

Kun snesokker og presenninger kan nyde godt af fortrydelsesretten i 14 dage

 

Denne fortrydelsesret er ugyldig, hvis produkterne er blevet brugt på en måde, som en rimelig person ikke kan betragte som en brugsprøve. Lovecar.dk forbeholder sig ret til at foretage denne vurdering på baggrund af det returnerede produkts slitage og synlige tegn på brug.

 Kunden er ansvarlig for omkostningerne ved returnering af varerne.

 

Produkterne skal returneres i deres originale emballage, i perfekt stand og ledsaget af alt det tilbehør, der er leveret som en del af tilbuddet.

Kunden skal tidligere have meddelt Lovecar via e-mail for at få et returnummer.

De risici, der er forbundet med returnering af produktet, uanset årsagen, er kundens ansvar (brud, tab af dele osv...)
Hvis produktet går tabt af transportøren under forsendelsen, er kunden alene ansvarlig for dette og vil ikke blive refunderet af Lovecar.dk

Disse returneringer skal udelukkende sendes til følgende adresse


SWEETCO GROUP (Lovecar.dk)

Returafdelingen
28A rue de Toufflers
59390 LYS LEZ LANNOY
Frankrig

 

Artikel 11: Personoplysninger :

 

Med henblik på korrekt behandling af ordren skal de indsamlede personoplysninger underkastes edb-behandling med henblik på korrekt levering af den online salgstjeneste, som sælgeren tilbyder.

Kunden bekræfter at have læst og forstået dette.

De indsamlede oplysninger er kun beregnet til sælgeren med henblik på korrekt udførelse af online salgstjenesten.

Disse oplysninger kan anvendes til statistiske undersøgelser, men på en sådan måde, at kundens anonymitet bevares.

Denne databehandling er underlagt en erklæring til CNIL nr. 1333777777.

Oplysningerne opbevares ikke længere end det tidsrum, der er nødvendigt for det formål, som de blev indsamlet til, og aldrig længere end 20 år.

I overensstemmelse med den franske lov om databeskyttelse af 6. januar 1978 har kunden til enhver tid ret til at få adgang til, berigtige og gøre indsigelse mod alle personoplysninger ved at skrive pr. brev og med bevis for identitet til

HOUSSES AUTO DBS

Lovecar kundeservice

2 rue du Maréchal Leclerc

59115 LEERS

Frankrig

Artikel 12: Intellektuel ejendomsret :

 

Websiden er sælgers ejendom i sin helhed, sammen med alle relaterede rettigheder.

Enhver reproduktion, helt eller delvist, skal godkendes af ejerne.

Intet i disse generelle salgsbetingelser indebærer nogen form for overførsel af intellektuelle ejendomsrettigheder, især med hensyn til produkterne, uanset hvad der ligger til grund for dette.

 

Artikel 13: Lovvalg og kompetence :

 

Disse generelle salgsbetingelser er underlagt fransk lovgivning.

Forbrugerne informeres om, at de, inden de indleder en retssag, kan benytte sig af mægling i overensstemmelse med bestemmelserne i første afsnit i første del, sjette bog, første afsnit, i forbrugerlovgivningen.

For at gå videre med mægling kan forbrugeren benytte sig af mæglere, hvis kontaktoplysninger er følgende: https://www.medicys.fr/

 

Der gøres opmærksom på, at forbrugeren for at kunne gå videre med mæglingen først skal have indgivet en klage til sælgers kundeservice i overensstemmelse med bestemmelserne i disse generelle salgsbetingelser.

I tilfælde af en tvist vedrørende fortolkning, udførelse, gyldighed eller ophør af disse generelle salgsbetingelser samt vedrørende dannelse, fortolkning, udførelse, gyldighed eller ophør af det salg, der er indgået ved bestillingen, har domstolene i den retskreds, hvor Sælgerens hjemsted er beliggende, enekompetence for enhver kommerciel kunde.

I tilfælde af en international ordre afgivet af en erhvervsdrivende finder den i dette stykke fastsatte kompetence anvendelse.